Влияе ли училищното обзавеждане на училищната среда?

Задавате ли си въпроса дали училищното обзавеждане влияе на училищната среда и на начина, по който децата усвояват знанията. Всеки един учител трябва да се пита това и да мисли по този въпрос. Мнозина проучвания са доказали, че училищната среда и училищното обзавеждане има влияние на училищната среда.

Американският психолог Курт Левин твърди, че училищното оборудване в една ученическа стая има голямо въздействие спрямо резултатите от учебната дейност, индивидуалните характеристики на учениците и тяхното поведение. Не трябва да се остава на последно място и факта, че обстановката в класната стая има голямо влияние върху междуличностните отношения. Училищният интериор трябва да е такъв,  че да предоставя възможност на учителя да взаимодейства с учениците като с равни. В много класни стаи най-голямо внимание получават учениците на първите чинове, но това не трябва да е така. Ето защо класната стая трябва да е така обзаведена, че да има достатъчно пространство, което да позволява на учителя да обхожда всички чинове и да има достъп до учениците, но без да бъде нарушавано тяхното лично пространство. Поради тези причини училищното обзавеждане трябва да е с прецизни форми и размери. Няма нужда от големи чинове, които да заемат излишно място в учебната стая. Лошата подредба и старите училищни мебели не помагат за усвояването на учебния материал от децата, дори и учителят да се справя перфектно със своята работа. Именно затова вие трябва да преминете към ново училищно обзавеждане, нови столчета за учениците и други потребности, които да ги карат да се чувстват комфортно и да насочат вниманието си единствено към учебния материал.

В повечето класни статии ученическите чинове са подредени един зад друг. Добре е в този случай учителят да помисли как да подходи, за да може учениците да не виждат гърбовете на своите ученици. Винаги може да се помисли по-иновативна подредба на чиновете в класната стая. Затова обаче те трябва да са мобилни, за да може да се разместват лесно. Точно такива са новите училищни чинове. Всеки учител се нуждае от добра среда в класната стая, за да може учениците да научават повече и да участват активно в учебния процес. Понякога учениците в края на класната стая се чувстват изолирани от заниманията и често започват да говорят помежду си по други теми. Ако учителят обаче е подредил чиновете по друг начин, то няма да се стига до подобни ситуации. Също така преподавателят може често да обхожда и задните чинове, но ето тук се нуждаете от по-малки чинове, за да може учителят да има комфорта да преминава лесно покрай децата.

Необходимо е учениците да се чувстват спокойни, когато учителят се доближи до тях. Не трябва да забравяте, че много от учениците автоматично се изключват от учебната среда, когато не успяват да видят и да чуят добре своя преподавател. В класната стая е нужно да има достатъчно свободно пространство, което да позволява учителят да се движи, без да е твърде близко до учениците, защото това може да ги притесни. При нормално взаимодействие ученик-учител, децата усвояват много повече знания, но за това голяма роля играе училищното обзавеждане в класната стая.

Pin It
Оцени публикацията
Mebeli-1.com